Andrew Jackson Davis – den moderna spiritualismens första filosof

Andrew Jackson Davis (11 augusti 1826, död 13 januari 1910) räknas som den moderna spiritualismens första filosof.

Han skrev många böcker om filosofin bakom spiritualism och många av hans tankar har skapat grunden för den amerikanska moderna spiritualismen. En av de mest betydande av hans böcker är The Principles of Nature: Her Divine Revelations and A Voice To Mankind. En annan av hans viktiga böcker är självbiografin The magic staff (1857).

Hans skrifter väckte stor uppmärksamhet och är grundläggande för modern spiritualism i Swedenborgs anda.

Andrew Jackson Davis föddes under enkla förhållande i New York 1826. 1843 (eller 1844, det finns olika uppgifter) hade han en stor upplevelse av att vara utanför sin kropp och att han såg dåtid och framtid. I sin självbiografi berättar han att då blev han varse att han hade förmåga att se vilka sjukdomar människor led av och att han kunde bota dem. Han insåg då att han kunde sia och att han kunde se framtid och dåtid. Han var mer siare och healer än medium.

Hans filosofi har mycket gemensamt med Swedenborgs tankar och utgår från att det finns en kreativ andlig kraft, som kan kallas Gud, och som finns inom varje individ. Detta ljus, kraft eller energi är helande. Davis skildrar en kosmologisk utveckling, i vilken det onda, som endast betraktas som ofullkomlighet, småningom övervinnes. Sjukdom kan bara angripa människors fysiska kropp, den andliga delen av människan är evig.

En dokumentär om Andrew Jackson Davis:

En kommentar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *